Kelionės pirkimo taisyklės

Jei kelionės sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, įsigyjant kelionę klientas turės sumokėti 20% dydžio avansą, po kurio apmokėjimo jis gaus kelionės sutartį. Likutį (80% kelionės kainos) klientas turi sumokėti ne vėliau kaip 21 diena iki išvykimo į kelionę. Po pilno apmokėjimo klientas gaus kelionės dokumentus (viešbučio voucherį ir el.bilietą).

Jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti reikės visą kelionės kainą. Tuomet po pilno apmokėjimo klientai gaus visus dokumentus – sutartį, kelionės dokumentus.

Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionės organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionių kainos. Šalys susitaria, kad Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios. Daugiau kaip 21 diena iki išvykimo – 20%, nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo – 50%, nuo 11 dienų iki 2 dienų iki išvykimo – 80%, likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95%.

Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl tokio atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.

Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz. Dėl sveikatos būklės, mirties ir pan.) kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie susiklosčiusią situaciją ir kelionės atsisakymą. Turistas turi pateikti rašytinių dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas. Tuo atveju, jei sutarties atsisakymo pagrindas – turisto liga, asmenys, draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu kelionių organizatoriui turi pateikti nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.

Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.